Magnesium en de nieren

We hebben geen vermogen om magnesium te bufferen. Zo hebben we in de loop van de tijd een mechanisme ontwikkeld om het schaarse magnesium voor een deel binnen te houden. Aan het einde van de nieren en naar we aannemen ook aan het einde van de zweetklieren zitten cellen die tot taak hebben om magnesium dat via urine of zweet naar buiten wil zo goed en zo kwaad als het gaat terug te winnen. Wellicht verklaart dit dat we ondanks de vele bedreigingen van ons magnesiumgehalte nog niet massaal zijn omgevallen.